มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
2 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
3 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
4 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
5 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
6 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริวัฒน์ สมพงษ์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
7 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
8 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
9 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวชิรวิทย์ มงมาตร น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
10 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
11 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
12 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
13 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
14 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
15 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 2