มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
2 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
3 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
4 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
5 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
6 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
7 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
8 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
9 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
10 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
11 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
12 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
13 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
14 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
15 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
16 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
17 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
18 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
19 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
20 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
21 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
22 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
23 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
24 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
25 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
26 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
27 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
28 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 4