มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีระพร ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
3 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด้กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
4 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
5 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา ไชยปาละ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
6 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
7 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
8 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
9 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
10 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
11 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีระพร ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
12 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
13 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
14 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
15 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
16 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
17 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิกา พันแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
18 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 16