มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
2 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชัย พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
3 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
4 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
5 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรจาริน เทศพุ่ม สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
6 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนิตรา พัสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
7 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลทวดี วงศ์ภูดร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
8 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
9 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนากร เฉิดฉาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
10 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
11 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
12 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
13 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
14 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
15 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจรัญชัย กลีบพิมาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
16 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
17 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
18 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
19 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล ใจบุญ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
20 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูริภัทร ขันคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
21 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณิศร เต็มต้น สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
22 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิโชค พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
23 227/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
24 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
25 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรากร พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
26 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพีระพงษ์ อินต๊ะหงษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
27 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
28 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกลาง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 42