มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
2 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานัน วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
3 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุภา อินพนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
4 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
5 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
6 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
7 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
8 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
9 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
10 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
11 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
12 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
13 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
14 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
15 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
16 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
17 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจามิกร ฟองลม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
18 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
19 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตุลา ทนะวงศ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
20 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
21 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
22 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
23 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฎิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
24 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรกันต์ สุฤทธิ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
25 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจามิกร ฟองลม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
26 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
27 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
28 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิชญากร โสแก้ว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
29 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุวัตร ปัญญานันท์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
30 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ่าว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
31 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
32 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ น้ำใจเกิดกุล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
33 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 19