มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรีพร สุรวิทย์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
2 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรกรานต์ สอนวันนา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
3 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
4 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
5 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรกิจ จันดี ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
6 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรีพร สุรวิทย์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
7 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชิษณุพงค์ ใจแปง ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
8 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
9 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
10 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
11 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนทรี สีสนิท ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
12 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
13 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
14 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพงษ์ มงคล ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
15 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนะชัย จำปา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
16 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 66