มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
2 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
3 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
4 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
5 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
6 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
7 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูริชญา ผุยดา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
8 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
9 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
10 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
11 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
12 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
13 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
14 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
15 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริประภา อนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
16 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
17 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
18 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะดา แซ่โฟ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
19 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
20 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
21 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
22 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
23 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
24 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
25 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริประภา อนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
26 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
27 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
28 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญทา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 70