มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
2 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน ทุ่งช้าง กลาง
3 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
4 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
5 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
6 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
7 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
8 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลินทรา คลุ้มครอง ทุ่งช้าง กลาง
9 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
10 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
11 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล ทุ่งช้าง กลาง
12 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
13 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
14 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
15 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทุ่งช้าง กลาง
16 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
17 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง
18 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
19 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
20 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล ทุ่งช้าง กลาง
21 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง
22 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
23 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
24 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
25 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
26 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายประดิพัทธ์ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
27 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิลาวรรณ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
28 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน ทุ่งช้าง กลาง
29 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
30 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
31 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
32 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
33 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
34 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทุ่งช้าง กลาง
35 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
36 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 18 | Total : 99,490 | Online : 6