การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

สรุปถ้วยรางวัล ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขัน
โรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุ โรงเรียน
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
สา
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
ปัว
  เกิน 16 ปี ชาย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  เกิน 16 ปี หญิง ท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง รุ่นอายุ โรงเรียน
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  เกิน 16 ปี ชาย
นาน้อย
  เกิน 16 ปี หญิง สันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นอายุ โรงเรียน
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
แม่จริม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เมืองลีประชาสามัคคี
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ตาลชุมพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์และ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
  เกิน 16 ปี ชาย
แม่จริม
  เกิน 16 ปี หญิง สารธรรมวิทยาคาร
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่
ท่าวังผาพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดกลาง เชียงกลาง ประชาพัฒนา
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็ก แม่จริม
ชนะเลิศเหรียญรวม "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2560 ท่าวังผาพิทยาคม