การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

สรุปถ้วยรางวัล ประจำปี 2561

สรุปผลการแข่งขัน
โรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นาน้อย
  เกิน 16 ปี ชาย
นาน้อย
  เกิน 16 ปี หญิง ท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
มัธยมป่ากลาง
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ทุ่งช้าง
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  เกิน 16 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  เกิน 16 ปี หญิง ราชประชานุเคราะห์ 56
โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นาหมื่นพิทยาคม
  เกิน 16 ปี ชาย
ตาลชุมพิทยาคม
  เกิน 16 ปี หญิง นาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เมืองลีประชาสามัคคี
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
สารธรรมวิทยาคาร
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
บ่อสวกวิทยาคาร
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เมืองลีประชาสามัคคี
  เกิน 16 ปี ชาย
สารธรรมวิทยาคาร
  เกิน 16 ปี หญิง สารธรรมวิทยาคาร และ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่
ท่าวังผาพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดกลาง เชียงกลาง ประชาพัฒนา
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็ก นาหมื่นพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ สารธรรมวิทยาคาร
ชนะเลิศเหรียญรวม "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2561 ท่าวังผาพิทยาคม