การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สรุปเหรียญ รวมทุกรุ่น ทุกขนาดโรงเรียน
สรุปผลการแข่งขัน
ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 15 10 7 32
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 9 9 4 22
3 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 7 7 9 23
4 สา ใหญ่ 6 9 5 20
5 แม่จริม เล็ก 5 4 5 14
6 สันติสุขพิทยาคม กลาง 5 4 1 10
7 นาหมื่นพิทยาคม กลาง 4 9 7 20
8 ปัว ใหญ่ 4 6 10 20
9 นาน้อย กลาง 3 1 3 7
10 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3 0 5 8
11 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 3 0 2 5
12 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 2 5 1 8
13 พระธาตุพิทยาคม เล็ก 2 2 2 6
14 ทุ่งช้าง กลาง 2 2 0 4
15 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 2 1 3 6
16 บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก 2 1 0 3
17 เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 1 4 1 6
18 ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 1 2 1 4
19 มัธยมป่ากลาง กลาง 1 1 0 2
20 สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 1 0 4 5
21 เมืองยมวิทยาคาร เล็ก 0 1 1 2
22 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 0 1 0 1
23 น่านนคร เล็ก 0 0 3 3
24 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 0 0 3 3
25 ศรีนครน่าน เล็ก 0 0 1 1
26 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 0 0 0 0
27 หนองบัวพิทยาคม เล็ก 0 0 0 0
28 บ้านหลวง กลาง 0 0 0 0
29 เมืองแงง เล็ก 0 0 0 0
30 น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก 0 0 0 0
31 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง 0 0 0 0
32 น่านประชาอุทิศ เล็ก 0 0 0 0
33 บ่อเกลือ กลาง 0 0 0 0
รวม 78 79 78 235