การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สรุปเหรียญ รวมทุกรุ่น ทุกขนาดโรงเรียน

สรุปผลการแข่งขัน
ที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 18 13 3 34
2 ปัว ใหญ่ 9 6 7 22
3 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 8 3 10 21
4 นาน้อย ใหญ่ 8 1 0 9
5 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 7 3 4 14
6 นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 6 6 4 16
7 สา ใหญ่ 3 7 8 18
8 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3 1 3 7
9 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 2 6 3 11
10 สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 2 5 2 9
11 เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 2 4 3 9
12 แม่จริม เล็ก 2 3 3 8
13 ทุ่งช้าง กลาง 2 2 2 6
14 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 2 0 2 4
15 บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1 4 1 6
16 น่านนคร เล็ก 1 1 4 6
17 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 1 0 6 7
18 สันติสุขพิทยาคม กลาง 1 0 3 4
19 มัธยมป่ากลาง กลาง 0 3 1 4
20 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 0 2 1 3
21 ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 0 2 1 3
22 บ่อเกลือ กลาง 0 2 0 2
23 น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 0 2 0 2
24 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 0 1 4 5
25 พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 1 1 2
26 ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ 0 1 0 1
27 น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 0 0 1 1
28 เมืองแงง เล็กพิเศษ 0 0 0 0
29 น่านปัญญานุกูล เล็ก 0 0 0 0
30 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 0 0 0 0
31 บ้านหลวง เล็ก 0 0 0 0
32 เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 0 0 0
33 หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 0 0 0
34 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง 0 0 0 0
รวม 78 79 77 234