สรุปผลการแข่งขัน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 01:46 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
รวมทุกขนาดโรงเรียน ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
ที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 0 2 0 2
2 ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 0 1 1 2
3 พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 0 1 1
4 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 0 0 1 1
5 สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 0 0 0
6 บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 0 0 0
7 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 0 0 0 0
8 ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ 0 0 0 0
9 เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 0 0 0
10 หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 0 0 0
11 น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 0 0 0 0
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 2 | Total : 98,217 | Online : 11