มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561
เวลา 16:22 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
โรงเรียนขนาดเล็ก รวมทุกรุ่น
รวมทุกขนาด ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 แม่จริม เล็ก 5 4 5 14
2 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3 0 5 8
3 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 3 0 2 5
4 พระธาตุพิทยาคม เล็ก 2 2 2 6
5 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 2 1 3 6
6 บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก 2 1 0 3
7 เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 1 4 1 6
8 ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 1 2 1 4
9 สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 1 0 4 5
10 เมืองยมวิทยาคาร เล็ก 0 1 1 2
11 น่านนคร เล็ก 0 0 3 3
12 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 0 0 3 3
13 ศรีนครน่าน เล็ก 0 0 1 1

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925