มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 21:32 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
เหรียญรวม รุ่นอายุเกิน 16 ปี ชาย
รวมทุกขนาดโรงเรียน ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง

ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3 1 0 4
2 นาน้อย ใหญ่ 3 0 0 3
3 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 2 0 1 3
4 สา ใหญ่ 1 4 1 6
5 แม่จริม เล็ก 1 2 0 3
6 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1 1 5 7
7 สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1 1 0 2
8 สันติสุขพิทยาคม กลาง 1 0 2 3
9 น่านนคร เล็ก 1 0 0 1
10 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 1 0 0 1
11 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 0 3 0 3
12 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 0 1 1 2
13 บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 1 1 2
14 ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 0 1 0 1
15 นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 0 0 2 2
16 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 0 0 1 1
17 เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 0 0 1 1

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 48