มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 21:30 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
เหรียญรวม รุ่นอายุเกิน 16 ปี หญิง
รวมทุกขนาดโรงเรียน ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง

ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4 1 1 6
2 นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 3 2 1 6
3 ปัว ใหญ่ 3 0 1 4
4 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 2 5 1 8
5 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 2 1 0 3
6 แม่จริม เล็ก 1 0 0 1
7 สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 2 0 2
8 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 0 2 0 2
9 สา ใหญ่ 0 1 1 2
10 เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 0 1 0 1
11 พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 1 0 1
12 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 0 0 3 3
13 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 0 0 1 1
14 น่านนคร เล็ก 0 0 1 1
15 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 0 0 1 1
16 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 0 0 1 1
17 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 0 0 1 1
18 น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 0 0 1 1

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 25