มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561
เวลา 16:23 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
เหรียญรวม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
รวมทุกขนาด ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง

ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ปัว ใหญ่ 4 3 3 10
2 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 2 0 0 2
3 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 2 0 0 2
4 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1 3 2 6
5 สา ใหญ่ 1 3 1 5
6 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 1 2 0 3
7 พระธาตุพิทยาคม เล็ก 1 1 1 3
8 มัธยมป่ากลาง กลาง 1 1 0 2
9 ทุ่งช้าง กลาง 1 0 0 1
10 นาหมื่นพิทยาคม กลาง 0 1 0 1
11 สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 0 0 2 2
12 แม่จริม เล็ก 0 0 1 1
13 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 0 0 1 1
14 เมืองยมวิทยาคาร เล็ก 0 0 1 1
15 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 0 0 1 1
16 ศรีนครน่าน เล็ก 0 0 1 1
17 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 0 0 1 1

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925