สรุปผลการแข่งขัน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19:34 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
รวมทุกขนาดโรงเรียน ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
ที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 18 13 3 34
2 ปัว ใหญ่ 9 6 7 22
3 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 8 3 10 21
4 นาน้อย ใหญ่ 8 1 0 9
5 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 7 3 4 14
6 นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 6 6 4 16
7 สา ใหญ่ 3 7 8 18
8 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3 1 3 7
9 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 2 6 3 11
10 สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 2 5 2 9
11 เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 2 4 3 9
12 แม่จริม เล็ก 2 3 3 8
13 ทุ่งช้าง กลาง 2 2 2 6
14 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 2 0 2 4
15 บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1 4 1 6
16 น่านนคร เล็ก 1 1 4 6
17 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 1 0 6 7
18 สันติสุขพิทยาคม กลาง 1 0 3 4
19 มัธยมป่ากลาง กลาง 0 3 1 4
20 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 0 2 1 3
21 ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 0 2 1 3
22 บ่อเกลือ กลาง 0 2 0 2
23 น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 0 2 0 2
24 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 0 1 4 5
25 พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 1 1 2
26 ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ 0 1 0 1
27 น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 0 0 1 1
28 เมืองแงง เล็กพิเศษ 0 0 0 0
29 น่านปัญญานุกูล เล็ก 0 0 0 0
30 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 0 0 0 0
31 บ้านหลวง เล็ก 0 0 0 0
32 เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 0 0 0 0
33 หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 0 0 0
34 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง 0 0 0 0
รวม 78 79 77 234
โรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นาน้อย
  เกิน 16 ปี ชาย
นาน้อย
  เกิน 16 ปี หญิง ท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
มัธยมป่ากลาง
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ทุ่งช้าง
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  เกิน 16 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  เกิน 16 ปี หญิง ราชประชานุเคราะห์ 56
โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นาหมื่นพิทยาคม
  เกิน 16 ปี ชาย
ตาลชุมพิทยาคม
  เกิน 16 ปี หญิง นาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เมืองลีประชาสามัคคี
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
สารธรรมวิทยาคาร
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
บ่อสวกวิทยาคาร
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เมืองลีประชาสามัคคี
  เกิน 16 ปี ชาย
สารธรรมวิทยาคาร
  เกิน 16 ปี หญิง สารธรรมวิทยาคาร และ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่
ท่าวังผาพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดกลาง เชียงกลาง ประชาพัฒนา
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็ก นาหมื่นพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ สารธรรมวิทยาคาร
ชนะเลิศเหรียญรวม "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2561 ท่าวังผาพิทยาคม
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 22 | Total : 103,078 | Online : 3