มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
นาน้อย
ใหญ่
ปัว
ใหญ่
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
สา
ใหญ่
ทุ่งช้าง
กลาง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
บ่อเกลือ
กลาง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
น่านนคร
เล็ก
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
บ้านหลวง
เล็ก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
แม่จริม
เล็ก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
สารทิศพิทยาคม
เล็กพิเศษ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม
เล็กพิเศษ
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
เมืองแงง
เล็กพิเศษ

 มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 0857066925 Facebook Line User Online
Today : 16 | Total : 84,136 | Online : 2